หน้ารายละเอียดคุกกี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นจะส่งคุกกี้มายังคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นคอมพิวเตอร์ของท่านก็จะเก็บไว้เป็นไฟล์ภายในเว็บบราวเซอร์ของท่าน

คุกกี้ไม่ได้ถ่ายโอนไวรัสหรือมัลแวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเนื่องจากข้อมูลในคุกกี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการส่งกลับไปกลับมาดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของท่าน เพียงแต่ทำหน้าที่คล้ายประวัติการเข้าเยี่ยมชม (เช่น บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานและจดจำข้อมูลการใช้งานไว้) และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

เราอาจได้รับข้อมูลของท่านโดยการเข้าถึงคุกกี้ซึ่งส่งจากเว็บไซต์ Morinagahotcakemix-th.com คุกกี้ประเภทต่างๆ จะเก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น คุกกี้ตามช่วงเวลาจะใช้เมื่อผู้ใช้งานกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ คุกกี้ตามช่วงเวลาดังกล่าวก็จะหายไป

ทำไมคุกกี้จึงมีประโยชน์?

เว็บไซต์ Morinagahotcakemix-th.com ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานของเรา ติดตามผล และปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยบ่งชี้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผลว่าหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและวิธีเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์แบบใดที่ได้ผลมากที่สุด โดยประการหลังนี้ยังช่วยให้เราตรวจสอบกรณีที่ท่านได้อ้างอิงถึงเราในอีกเว็บไซต์หนึ่งได้และทำการปรับปรุงกิจกรรมด้านโฆษณาในอนาคตของเรา

ประโยชน์อีกประการหนึ่งในการใช้คุกกี้คือการเก็บบันทึกประวัติการใช้ของท่านตามช่วงเวลา หากเว็บไซต์มีระบบการเข้าลงชื่อเข้าใช้งาน เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งานในส่วนสมาชิก จะมีการตั้งค่า "คุกกี้ตามช่วงเวลา" เพื่อให้เว็บไซต์จดจำว่าท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว หากเว็บไซต์ไม่มีการตั้งคุกกี้นี้ไว้ เว็บไซต์จะขอให้ท่านลงชื่อเข้าใช้และกรอกรหัสผ่านเมื่อท่านเข้าสู่หน้าใหม่ในเว็บไซต์นั้น

นอกจากนี้ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ยังถูกใช้เพื่อทำให้เราสามารถจดจำความชอบของท่านและระบุตัวตนของท่านในฐานะผู้ใช้งานได้ โดยรับรองว่าข้อมูลของท่านจะมีการป้องกันความปลอดภัยและใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น คุกกี้จะช่วยขจัดปัญหาการพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานของท่านในทุกครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และจดจำสิ่งที่ท่านชื่นชอบ เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งาน

คุกกี้ของเราทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • - ตรวจสอบประเทศที่ท่านอยู่ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • - ตรวจสอบประเภทบราวเซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้
  • - ติดตามเว็บไซต์ต้นทางที่ผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
  • - อนุญาตให้บุคคลภายนอกปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม

เว็บไซต์ Morinagahotcakemix-th.com ใช้กูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics) บริการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ของกูเกิล อิงค์ โดยกูเกิล แอนะลิติกส์ใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้ ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ไอพีของท่าน) อาจส่งต่อให้กับกูเกิล อิงค์ และเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล โดยกูเกิล อิงค์อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและจัดทำรายงานกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และนำเสนอบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต อีกทั้งกูเกิล อิงค์อาจโอนถ่ายข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีที่บุคคลที่สามนั้นประมวลผลข้อมูลในนามของกูเกิล โดยกูเกิล อิงค์จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของท่านเข้ากับข้อมูลอื่นใดที่เก็บไว้ ในการใช้งานเว็บไซต์โมรินากะ ประเทศไทย ท่านให้ความยินยอมแก่กูเกิล อิงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในลักษณะและเพื่อจุดประสงค์ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

ประเภทของคุกกี้ที่อาจบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา หากไม่มีคุกกี้ดังกล่าว เว็บไซต์ของเราก็อาจจะทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้เลือกไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น ภาษาที่เลือก ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านในกรณีที่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์มีความสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสม คุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้เพื่อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และอาจใช้เพื่อติดตามผู้ใช้งานแต่ละรายภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตขณะใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หรือความเร็วในแต่ละหน้าของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการตลาด
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละราย และแสดงภาพโฆษณาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้โฆษณาและผู้ลงโฆษณาภายนอก
คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะกับท่านและตรงกับความสนใจของท่าน คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอาจใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา จำกัดการนำเสนอโฆษณา หรือวัดประสิทธิภาพของแผนส่งเสริมการขายก็ได้
คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก
คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือกช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงวิธีการการใช้งานหรือมุมมองของเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ท่านเลือกหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่
คุกกี้ตามช่วงเวลา
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เมื่อผู้เยี่ยมชมกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ คุกกี้ตามช่วงเวลาดังกล่าวก็จะหายไป

วิธีจัดการตั้งค่าคุกกี้

ฟังก์ชันการตั้งค่าการใช้งานคุกกี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและเวอร์ชันบราวเซอร์ที่ท่านติดตั้ง เราพยายามลงรายการประเภทบราวเซอร์ที่ใช้กันทั่วไปและแพร่หลายดังต่อไปนี้ ท่านอาจดูรายละเอียดในลิงก์ต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีควบคุมการตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ของท่านได้โดยผ่านบราวเซอร์ดังกล่าว (เนื้อหาในลิงก์ต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น กรุณาเลือกภาษาที่ท่านใช้งาน) หากท่านไม่ใช้งานบราวเซอร์ต่อไปนี้แล้ว หรือเนื้อหาในลิงก์ต่อไปนี้ถูกลบทิ้งไปแล้วหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศความเป็นส่วนตัวของบราวเซอร์หรือเนื้อหาประกอบ

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือถอนความยินยอมจากคำรับรองการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ช่องทางการติดต่อกับเรา และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว